Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):(• 153 X worden rijp gemaakt voor den hemel, moeten als eerftelingen van den grooten oogst befchouwd worden. Maar ook deze oogst zal eens plaats hebben. De aart van Jefus Koningrijk, de hoogheid van zijn per'foon, de uitgeftrektheid van zijn plan, en de volkomenheid zijner hulpmiddelen, doen dit niet flegts vermoeden; maar bewijzen het van vooren, uit de analogie van hetgeen er in de zedelijke waereld beftendig plaats heeft. Nadat de beproeving zijn volkomen beflag ontvangen heeft, zal dit fijne goud, op nieuw , met te meerder glans en zuiverheid te voorfchijn komen ; en dan zal het blijken, dat djt fijne goud tegen het zwaarfte vuur beftand, en in zigzelf onverderflijk is; ja dat er op de waereld , bij verdorven menfehen en volken, noch waarheid noch deugd is, ^noch zijn kan , welke niet op de Chriftelijke beginfels gegrond is, met de leer van het Chriftendom in betrekking ftaat, en door dezelve gewijzigd wordt. Een verfchijnfel, hetwelk tot hier toe, nog nergens gezien werd, maar egter in zigzelf mogelijk, op de natuur des Chriftendoms gegrond is, en, door den loop der zaken, als toekomftig aanwezig, voorfpeld wordt.

Even tog, gelijk de befchaafdheid van Griekenland en Rome, gepaard met de hoogfte zedeloosheid , den weg baande tot het bevatten, bewonderen en aannemen van het Euangelie door veelen , zelfs door aanzienlijken;

F 5 zo

Sluiten