Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KINDSCHHEID. 33

Godvruchtige moeder het zaad van deugd en Godsvrucht in de harten der Kinderen behooren in te ftorten. De Jaaren of den netten Leeftijd van alle Kinderen gefchikt voor deeze inboezemingen aan te wijzen is zo onmogelijk, als te bepaalen, wanneer de vatbaarheit van elk Kind in het bijzonder eenen genoegzaamen trap bereikt heeft. Mogelijk zal één voorbeeld hier meêr doen,, dan alle afgetrokken befpiegelingen.

De deugdzaame Landbouwer Eerrijk, ftondt met zijn zoontje op eenen Lenteavond bij het ondergaan der zonne niet ver van zijne fhilp, waar bij zijne braave en godvruchtige huisvrouw nederzat. Het jonge knaapje , dat nooit het ondergaan der Zonne met eenige aandacht befchouwd hadt, ftaroogde op de Zon, die reeds halverwege beneden de kim verdweenen was. Vader vader ! riep hij , ach de Zon gaat weg , zal hij wel weêr komen. Jaa! hernam de LandC man,

Sluiten