Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET SXLHOUè'TTEEREN. 33

GEMAKLIJKE WIJZE, OM DE SILHOUëTTEN IN EEN ZO KLEIN FORMAAT TE BRENGEN ALS MEN BEGEERT.

^Tot dit einde gebruikt men doorgaands een werktuig, bij de kunftenaars onder den naam van Aap bekend, en van welks faamenftelling het hier onze zaak niet is eene befchrijving te geeven. Men kan er, zo men het verkieze, zig vail bedienen , indien men flegts zorg draage, dat dit werktuig geen valfche overbrenger zij, — iets waarvan men, ten opzigte van Zulk een Aap, zeer zelden verzekerd is.

Bij alle cinbevooroordeelden, echter, zal de voorkeu? worden toegekend, aan dat werktuig , 't welk wij alhier zullen voorschrijven, pit is verkieslijk,

Voor eerst, om dat het ten minften tien maaien beter koop is.

C Ten

Sluiten