is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrolijke reis van een Engelschman, door Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ep zijn zakdoek en hield het de flaauwlijkadcmende godin onder den neus: zij rook er aan enfprong, bij wijze van ftuip- of zenuuwtrekking, van dc ftoel, waarop hij haar gezet had, cn — juist door deezen fprong, ontdekte hij den anders verborgen hemel haarer bckoorlijkheeden, want halsdoek en rokken, die hij allen, om haar lugt te gceven, had los gemaakt, vielen daar heenen, en gaven alles bloot wat zijn fentimentecl öog zien, cn zijn fentimenteele hand ftrcclen kon.

Nog eenige minuuten bleef het meisje in eene verwarde zielsvervoering, en in die-minuuten noemde zij hem broeder, en gaf zij , qua zuster, hem duizend kuscbjes; zat zij op zijn fchoot; drukte zij hem aan haar blooten boezem, en deed zij zekerlijk veel meer dan de zwarte man, eerbaarheidshalve , ons vertelde.

Toen het Meisje bijkwam, was zij geweldig verlccgen en. befchaamd, van zig, bijna naakt, inde tegenwoordigheid, van een vreemdmansperfoon te bevinden! — ( Ik fpreek van Betje, het handfehocnendametje, ) zij wilde zig van daar verwijderen, om het afgezakte en verlooren boeltje weder in order te helpen; — maar, helaas ! — de zwarte man was derwijzen met een feminien^ teel blikfemvuur doordrongen; de eledtriquc minftof was zo fterk door zijn bloed verfpreid, dat hij de ontkleede Engelin hemelsvlugt opnam; op 't bed fmeet, —- en, enz.

En zie daar het voorwerp gevonden, dat hem zaligen zquj —- Hij had haar, en zij.hem, eeu~ F 3 wi£<?