Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

de winkels gevraagd worden; hetwelk in eene zo groote Stad niet kunnende vermyd worden, wy daarom ook oordeelden, niet geheel te moeten veronachtzaamen.

Uit dien hoofde moest men in de keuze der geneesmiddelen voornaamlyk onderzoeken, welke vry dikwils, of zeldfaam, of nooit door de Genees- en Heelmeesters in deze Stad gebruikt worden; als mede, welke dikwils door anderen in deze Stad gehaald worden.

Dit alles dan veroorzaakte, dat wy door veele beletzelen verhinderd werden, zo veel wy wel anders wilden die loflyke eenvoudigheid en kieschheid opvolgen, welke tegenwoordig by veele Schryvers over de Artzeny-mengkunde, en in de nieuwfte Apotheeken byna overal, zo in de keuze als famenftelling, wordt in acht genomen, en welke wy ook zochten te betrachten.

Daaraan is dan ook toe te fchryven, dat in onze lyst van geneesmiddelen fomtyds eenige voorkomen, die van dezelfde geneeskracht zyn , en waarvan ligt één of twee zouden voldaan; ja, dat men 'er zelfs zulke vindt, nogthans weinige * <? in

Sluiten