Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« $ >

Dan za! geen Vaderlandsch Regent Meer op zyn Eerftoel beven;

Maar eik die Recht en Vryheid kent. Zal willig met hun fneven;

Dan zullen wy met Vader Hooft,

Oifchoon nii van zyn Post beroofd. En met hem 't Recht verfchoven. Weer roepen, Vryheid boven.

Dan zal geen Leeraar van de Kerk, Schoon Ouodox bevonden,

Meer fchromen voor 'c Godsdienftig werk. Aan 't Hoogst begrip verbonden;

Dan zal hy meer naar Jefus Leer,

Tot heil van 't Volk — en tot Gods Eer, Als niets zyn drift zal doven, Gaan preeken, Vryheid boven.

Dan za! den Koopman, Neêrlands dut, Verheugd, met dapp're fchreden,

En Land en Vreemdeling tot nut, Als Vry de Beurs optreden;

C 3 Dan

Sluiten