is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweede honderdtal, nieuwe geestryke raadzels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffF Ê* 80 *é

♦jr i -T*

L X X X I.

Al wie op my mogt zyn gefield,

Kan my voor een gering ftuk geld,

Wanneer hy my begeert, bekomen.

'kWord daag'Iyks op den disch vernomen ,

Zoo wei van fchaam'Ie als ryke liên.

Zoo dikmaals gy myn naam zult zien , Doet de eerfte lettergreep u weeten, Hoe zeek're vogel word gehceten,

Die naar geen andre luchtftreek gaat

En zich hier altoos vinden laat.

De rest doet u te binnen komen

Een fpys, die veeltyds wordt verno men,

Dat, na den maaltyd, op 't desfert, Den gasten aangeboden werdt.