Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx voorrede

roemd gemaakt hadc, geesten te

zien! men verhadt 'er verbaazende gevallen van (§) de oplosfingen van den Heer Hofraad hennings zijn, het zij met eerbied gezcgi, wat al te oppervlakkig. Die van een ongenoemden in het Berliner Monatfchrift (f) is belangrijker, ik zal''er een uittrekfel van invoegen-

—— „ Ondertusfchen kreeg

ik gelegenheid mee de koninginne moeder over sc uwe dek borg te fpreeken, eri zij verh. alde mij zclv' de bekende haar en heuren B. (ieder betreffende bijzonderhe'd, met eene overtuiging, die mij zeldzaam voorkwam. Een ieder die deze zuster des g ooten frederiks gekend heeft, zal met recht zeggen, dit zij niet minder als dweepachtig, en dat heur geest van alle bijgeloof vrij was. Echter feheen zij mij zo overtuigd van sch w ede n s o r g s wonderen , dat ik naan-

wc-

(§N Zie Hcnnings over de geesten en geestenzieners ifie Deel §. 3. pag. 55.

Cf) Januarij. 1788. Zie ook eene bijlaage (Note) in P es/ai' fur la feite des illumincs par M i-

SABE4U.

Sluiten