is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken, betreffende de vergadering der gecommitteerden, uit de [...] hervormde gemeenten, tot de sijnoden van Zuid- en Noordholland behoorende, tot instandhouding [...] van den openbaaren hervormden godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

derhorid van Geestelijke Lieden waren gefchikf. en dc reeden, waarom dezelve gezegt worden het Land toe te behooren, is niet, om dat dezelve in hunne aart of oorfpronk Nationaale Goederen zouden zijn; maar om dal dezelve, door de veranderingen, welke in den Godsdienst en Burgerdaat voorvielen, buiten opzicht en beheer geraa'ten. Als zodanige

werden dezelve bij het gemeene Land, met alle derzelver lasten aanvaard Ze veranderden dus wel

van opzicht en wijze van beheeringe, maar niet van Aart en Natuur. —liet waren en bleeven goederen tot inftandhoudinge van den Godsdienst ge-

fchikt. Als zodanige floeg het gemeene Land die

aan; en verplichtte zich even daardoor, om die ook bij vervolg daartoe te doen dienen: of, indien ze tot Landweer of andere noodzaakelijkheden gebruikt waren, om dit gemis op eene andere wijze te remplaceeren. — Dat nu de Overheid, de voorfz. Goederen waarlijk als bi) continuatie tot bekostiging van den Godsdienst moetende dienen, heeft befchouwd, of wanneer ze tot andere eindens in den nood der tijden,gebruiktwaren, dat gemis heeft vergoed, blijkt genoegfaam uit hare handelingen, en verklaringen , welke de Vertoners in hun eerde adres hebben aangehaald.

In den grond der zaake komt het dus op het zelfde neder; of men zegge, de Geestelijke Goederen behooren het Land toe , mids het Land zorge voor de onkosten van den Godsdienst: dan of men zegge; de Fondsen, waar uit de Tractementen dat-LeeraaC 3 reu