is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 44S;

1535* Dachuaert generael van allen den Lani5'?u& den, befcreuen by der Coningin¬

ne tot Mechelen

Den 15, July anno 1535.

Ende waren Delft. GEDEPUTEER- Mr. Huge van EynDENS de. Van de Edelen. Van Leyden.

Gerit van Poelgeest, Mr. Willem, Penflo-

ende naris. Florys van Kyf houck, Van Amfterdam. Cafteleyn ter Gou- Herman Jacobs , de. ende Pag. 932. Van Dordrecht. Mr. Andries.

Cornelis Oem, Vander Gouwe.

ende Gerit Jan Huygen »

Bets. ' ende

Van Haerlem. Mr. Dick , PenfionaJan Geertfz van Noer- ris* den,

ende 'Mr. Lambrecht.

T^Je van Vlaenderen hebben enige commuJ_J' nicatie gehouden tot Gent ende groote zwaricheyt gemaecl:, zoe dat zy eerst tot Mechelen gecommen zyn den 25. July, Dringende negatyf op ten drie pointen van der Dachuaert , als die Unie , onderhoudt van den Knechten ende Paerden , ende de geregeltheyt van der Munte. Waeromme de Coninginne hemlieden belaft heeft andermael beter rapport