Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. ( sis ;

,**6 Dachuaert tot Bruffel van allen den Staten .6. bflrf. der Landen van herwertsouer, om eenPag 266. drachtelicken te antwoirden op t affcheyt van de voirfz propofitie, daer den dach af diende in de Herherge

Den 2.6. Octobris voirfz. s PR&SENTIBUS Van de Edelen. . Delp. Kyfhouck, Mr. Huge van Erende de. Poelgeest. Van Leyden.

Van Dordrecht. Gerit Boeckelfs, een

Bets, tot ten vuyteyn- wylen,

de toe, ende binnen ende

middelen tyde Mr. Cornelis, altydt.

Die Schout, Van Amfterdam.

Tan Pietcrfs, Cornelis Buyck,

J ende ende

Willem Janfs Ver- Andries.

kjest> Vander Gouwe.

Van Haerlem. Gerit Jacobs van

Tan Gerits van Zuy- Loo,

ren, ' , ende

ende Pjrck.

Engelbrecht Wülemfz

Ram.

ALle die Landen behaluen Brabant ende Vlaenderen, hebben heur dach gehouden die van Vlaenderen zyn late gecommen ende' hebben genomen diuerfche vertreck, want

! ?y

Sluiten