Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN FRANKRYK.

23

ter-plaats te Marchehpot aankwamen, (alwaar, ter loops gezegd, de postmeester niet minder dan 96"

eige

getrouw aankleeven. — Men kan met waarheid zeggen, dat deeze kokarden reeds in de eerfte vier weeken der omwenteling eenen omloop van geld van ten minften agt millioenen guldens veroorzaakten. Zie hief een oppervlakkige berekening van deeze opgaaf.

Onder de vier en twintig millioenen inwooners van Frankryk , zyn ten minften agt millioenen , die kokarden draagen , ( de vreemdelingen niet mede gerekend ) alzo de geheele mannelyke fekfe van alle ftandeu, tot drie- of vierjaarige knaapjes toe, — zelfs de gevangens en tugtlingen in het Bicetre niet uitgezonderd, daarvan voorzien zyn. Nu kost het ftuk te Parys en in de fredeu, die wy doorgereisd hebben, agt en veertig fols. Ik zal echter flellen, dat door geheel Frankryk, het ftuk door eikanderen gerekend, niet meer, dan twintig fols, dat is, één livre kost; dan beloopt de fom , die voor de eerfte kokarde , welke een ieder toch toeftelde , over geheel Frankryk agt millioenen livres , dat fs omtrent vier millioenen guldens. Voegt men 'er nog by, dat de eerfte kleuren verworpen wierden , en dat na verloop van de eerfte vier weeken veelen reeds de vierde, ja meenigè'en waarfchynelyk reeds de zesde kokarde droeg, eensdeels omdat de mode veranderde, anderdeels elke regenvlaag den geenen, die daarvan over. vallen worden , een nieuwe kokarde kost; en neemt men dan aan, dat een ieder door geheel Frankryk, binnen de gemelde vier weeken door eikanderen getekend, B 4 flegts

Sluiten