is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE EDELE BURGER. j 0I

eene toegift tot de aalraoeszen, en dubbel zo veel voor noodlijdende huisarmen; om van andere milde giften niet te gewaageo, die hij nu en dan door zijne Correspondenten, en deeds in liet diepite geheim, deed uitdeden. Dees waerdige Burger overleed, zonder Nakomelingen, te Lisfabon, den 31; Maij 178Ö., in het zevenenzeventigftc jaar zijnes ouderdom». In zijn' niterden wille verdeelde hij 137,580 Kruzaden aan Legaten, onder zijne verwanten, vrienden, factooren, bedienden, ■de armen van het Kerfpel waar hij woonde, en de armen van de Britfche Factorij te Lisfabon. Tot univèrfeel erfgenaam van . zijne geheele overige nalaateai fchap, die nog omtrent vier Millioenen Livres bedroeg, helde hij zijn Vaderflad, Neuchatél, in , en verordende : dat dezelve in twee gelijke doelen zou gedeeld worden, waarvan het eene tot goede werken en milddaadige dichtingen, het andere tot verbetering en verfraaijing der openbaarc Gebouwen , Straaten , Bronnen , Wandelingen enz. van die Stad en van derzelver grondge • bied zou bedeed worden.

Op het bericht van dit overlijden beval Q 3 <U