Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zints zweefde uwe beeldtenis, Altijd voor mijn oogcn.

Neen! geen ander zal mijn hart

Immermeer bekooren, Zonder u is al mijn heil In 't heelal verlooren. Hij wiens wenk, voor d'eeuwigheid

Zielen tfaam doet vloeijen. Doet ons, in onze eerfte jeugd

Voor elkander gloeijen ! Is dan 't licht van ons geluk

In zijn lente-morgen, Zomtijds, door een duistere wolk,

Voor ons oog verborgen. Hij, wiens gunst ons heeft vereend,

Zal ons nimmer fcheiden. En ons in gewenschte rheê Na de ftormcn leiden.

Sluiten