is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den KOORTSBAST. 247

dagelyks eene halve once van den koortsbast met eene drachma- van het aroph in verfcheidene reizen nam. Dit verwekte geene benaauwdheid noch pyn; daarentegen werd alles beter; de koorts verdween; de eetlust nam toe; de fpysverteering gefchiedde naar behooren; de ademhaaling werd gemakkelyk , zonder den minften hoest. Kort daarna openbaarde zig ook de maandelykfche reiniging, en de lyderes kreeg haare gezondheid en vrolykheid weder.

10. De ziekten, die met eenige ongefteldheid in de vogten of kwaadfappigheid, by voorbeeld, de rheumatifche , podagrifche of venerifche, verknogt zyn , benadeelen de kragt van den koortsbast in verfcheidene opzigten.

a. Zy belemmeren zyne werking tegen de koortfen. Eene dunne en ontbindende diëet is in deeze gevallen aan te pryzen. Wei van melk doet, nevens den koortsbast, ook in deeze ziekten, groote dienflen. Men moet voor eene gemaatigde warmte zorgen, en de beletfels der doorwaasfeming uit den weg ruimen. Wyders, indien men ipeca~ cuanha, of middelen uit antimonie bereid, in kleine maate, by den koortsbast voegt, wordt deszelfs werking tegen de koorts by uitneemendheid bevorderd in gevallen, daar tevens eene rheumatifche of podagrifche gefteldheid plaats heeft. In venerifche gevallen kan men den bast met kwikmiddelen verbinden, waardoor ik dikwyls lyders, die Q 4 by

\