Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

Thomfon's Jaargetydenï

minlyke flagtöfFers van des dwinglands drift; maar op de beklaa» jgenswaardige gefneedenen, die de zorg over dezelven hebben.

Dus luidt zy:

„ Laat Oosterfche tyrannen hunne troetelflavinnen voor het licht „ des hemels wegfluiten, onder de iaage bewaaring van fchier i& it venhoze gefchondene menfehen gefialien."

Thomson zegt van Sir Thomas More: Like rigid Cincinnatus nobly poor.

De Heer L. vertaalt het:

„ Standvastig gelyk Cincinnatus."

En verliest den onderfcheidenden karaktertrek van deezen held hierdoor dus geheel uit het oog.

Men moet, ondanks dit eenen ander, nogthands erkennen,dat veele andere plaatfen, en beter behandeld, en ook meer getrouw aan het oorfpronglyke gebleeven zyn. Het volgende uit den Win. ter, waarin des Schryvers medelydend hart zoo duidlyk te leezen is, heeft zoo veel van deszelfs fchoonheid behouden, als in eenige Vertaaling in onrym daarvan kan bewaard worden.

—— ■ — The fowls of heaven

Tam'd by the cruel feafon, croud around The winnowing ilore, and claim the little boon Which Providence afsigns them. One alone, The redbreaft, facred to the houfehold Gods, Wifely regardful of th' embroiling fky, ln joylefs fields and thorny thickets, leaves His fhivering mates, and pays to trufted man His annual vifit. Half afraid, he first Againft the window beats; then briffe, alights On the warm hearth; then, hopping o'er the floör' Eyes all the finiling family afkance, And pecks, and ftarts, and wonders where he is: Till more familiar grown, the table-crums Attraét his flender feet.

Welk aldus vertaald wordt:

„ De vogelen des hemels, door het wreede jaargety, tam géjjg maakt, zwermen met geheele ichaaren rondom den ge wanden

y voof.

Sluiten