Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(IV)

ten weg te komen en te worden, die zij zijn ktffN

nen. Zoo wij ook doorgaans meer van het karakter eens dichters, als dichter wisten, het karakter zijner Schriften zou ons duidelijker worden; wij zouden fchoonbeden vinden, die ons anders verborgen biceven; en wij zouden

fommige gebreken meer als gebreken van zulk of zulk

een genie kunnen bepaalen. Deze aanmerkingen zijn niet

nieuw; zij zijn reeds voor mij gemaakt. In mijn

vroegere jeugd had ik dichterlijk gevoel: dat is: ik befchouwde de dingen, die rondom mij waar en, al doorgaans, met andere oogen, dan zij, die gemeenzaam met mij omgingen ; mijn verbeelding vervulde de ledige velden, met Jlrijdende legers , en de zee met vlooien: 't was mij onverdraaglijk , als mijn jonge vrienden , niets van dit alles, konden ontdekken. Een, wiens ongeluk mij zeer grieft , flcmde het meest met mij in; bij hadt een levendige verbeelding, en zeer veel gevoel; in lanteren tijd werd bij befiemd, om fchilder le worden;

Sluiten