Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23* VSan- *77°] REIZE RONDOM

bij eikanderen op den grond zitten en begonnen haare beenen, armen en aangezigten op eene verfchriklijke wijze met fchulpen en fcherpe ftukken talk of jaspis te kerven. Ons volk verftond dat haare mannen, kortling geleden, door hunne vijanden gedood waren; doch terwijl zij deeze afgrijslijke plcgtigheid verrigteden , begonnen de mannen met de grootfte achtloosheid en onverfchilligheid aan de hutten te werken.

De timmerman had twee paaien gereed gemaakt om opgericht te worden, als gedenktekenen dat wij deeze plaats bezogt hadden ; ik liet op dezelve den naam van het fchip met het jaar cn de maand fchrijven; eene derzelve rigtte ik op aan de water-plaats en heiste de unie-vlag op den top; de andere liet ik overbrengen op het eiland dat digtst aan zee ligt, bij de inboorlingen Motuara genoemd. Eerst gong ik naar het dorp of de Heppah, van den Heer monkhouse en tupia verzeld, daar ik onzen ouden man vond, wien ik benevens verfcheiden anderen , door middel van tupia, zeide dat wij gekoomen waren om een' teken op het eiland op te zetten, ten einde aan andere fchepen , welke bij geval daar koomen mogten, te toonen dat wij aldaar voor hen geweest waren. Hierin bewilligden zij gereedlijk en beloofden dat zij het nooit zouden omverre werpen: toen gaf ik ieder die tegenwoordig was e 3 gefchenk en aan den ouden man een zilver

drie

Sluiten