Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6" \April 1770] REIZE RONDOM

de kust, maar ik kon hen niet overhaalen om ftil te ftaan.

Deezen dag nam de Heer green de middaghoogte van de zon , een weinig binnen den mond van de baai aan de zuidzijde , welke voor de Breedte 340 Z. opleverde; de afwijking van het kompas was 11° 3' O.

Den volgenden morgen vroeg wierd het lijk van forby sutherland, eenen van onze matroozen, die des avonds te vooren geftorven was, bij de water-plaats begraaven , en naar dit geval noemde ik de zuidlijke punt van deeze baai Sutherland Punt. Wij beflooten deezen dag een tochtjen landwaarts in te doen. De Heer banks, Doctor solander, ik en zeven andere , behoorlijk tot den tocht uitgerust, vertrokken en begaven ons eerst naar de hutten bij de water-plaats, daar nog dagelijks enige van de inboorlingen kwamen en , fchoon de kleine gefchenken , welke wij te vooren aldaar gelaaten hadden, nog niet weggehaald waren, lieten wij 'er andere van wat meerder waarde, als doek, fpiegels, kammen en glaazen koraalen, en toen gongen wij het land in. Wij vonden den grond of moerasfig of van ligt zand, en het aanzien van het land fraai afgewisfeld door bosfchen en vlakten. De boomen zijn lang en regt, en daar groeit geen kreupelhout onder; zij ftaan zoo verre van

mal.

Sluiten