Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5t88 [Juny 1773] RElZE RONDOM

tijd met mij hier geweest waren. Het is dierhaiven ten hoogften waarfchijnlijk dat het grootst gedeelte van het volk, die dit kanaal in het begin van het jaar 1770 bewoonde, zedert daarvandaan is gejaagd, of, uit zigzelf, naar ergens elders verhuisd is. Het is ten minften zeeker dat hier nu geen derde gedeelte van de inwooneren was, die ?er toen waren. Hunne fterkte op de punt van Motuara was lang verlaaten geweest en wij vonden veele verlaaten wooningen in alle deelen van het kanaal. Wij kunnen hier egter niet zeeker uit befluicen dat deeze plaats weleer zeer volkrijk geweest zij; want elk gezin kan, tot zijn gemak, als zij van de eene plaats naar de andere trekken, meer hutten dan eene of twee gehad hebben.

Men zal misfchien vraagen: zoo dit volk de Endeavour noch iemand van dat fchip gezien heeft, hoe konden zij dan den naam van tupia kennen, of dingen bezitten (gelijk veele deeden) die zij alleen van dat fchip konden gekregen hebben? Hierop moet ik antwoorden dat de naam van tupia zoo gemeen ware onder hen, toen de Endeavour hier was, dat het geen wonder zoude zijn zoo dezelve thans door het grootse gedeelte van Nieuw - Zeeland bekend was, en zoo gemeenzaam bij degeene, die hem nooit zagen, als bij hen, die hem gezien hadden. Zoo 'er hier fchepen van andere natieën gekaomen waren, zouden zij bij dezelve ook naar tupia vernoomea

hebr

Sluiten