Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o [April 1774] REIZE RONDOM

ter fcheen dan het eerfte. Ik loefde op naar dat eiland en liep den geheelen nacht met klein zeil, hebbende buiachtig ongefladig regenachtig weder, dat in deeze zee niet ongewoon is, als men digt bij hoog land is. Den volgenden morgen ten zes uuren lag het eerfte eiland N. W. het tweede Z. W. i W. en een derde W. van ons. Ik gaf bevel om tusfchen de twee laatfte door te ftuuren, en kort daarop zagen wij een vierde nog meer naar het W.: wij waren nu wel verzeekerd dat deeze eilanden de Marquifen-Eilanden waren, die in het jaar 1595 door mendana ontdekt zijn. Het eerfte eiland was eene nieuwe ontdekking , die ik Hoods-Eiland noemde, naar den jongen heer, die het de eerfte zag; het tweede was het eiland St. Pedro, het derde La Dominica en het vierde St. Christina (2). Wij ftevenden langs de Z. O. kust van La Dominica, zonder enige tekenen van eene goede ankerplaats te zien, tot wij aan het kanaal kwamen, dat hetzelve van St. Christina fcheidt, door hetwelk wij voeren, waarop wijnaar het laatstgemelde eiland oploefden en de kust langs liepen naar het Z. W. om naar de haven van mindana te zoeken. Wij voeren voorbij verfcheiden bogten, waarin ankerplaatfen fcheenen te zijn ; maar daar ftond eene groote branding op alle de ftranden. Daar kwamen enige kanos van deeze plaatfen en volgden ons de kust langs.

Ein-

Sluiten