Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I BOEK, XIII HOOFDSTUK. 549

welke de oorzaak van de vereering van deeze beiden foorten van vogelen zijn mogte; doch konden "er even weinig naricht van erlangen als te vooren.

Bladz. 46 (3). Wij befteegen deezen dag eenen der nabij gelegen bergen en troffen onder weg in de dalen verfcheiden nieuwe planten aan. De kruin van den berg beftond uit eene foort van geelachtigen kleifteen cn in het opklimmen vonden wij hier en daar enkele vuur-fteenen liggen , gelijk ook brokken van eene doorboorde Sponsachtige lava, waarin zig enige fpooren van ijzer vertoonden. Dit zoo algemeen bruikbaar en nuttig metaal, dat bijna in alle ftreeken van den aardbodem te vinden is, zal veelligt ook in deeze bergen in menigte voor handen zijn. De lava bevestigde onze gisfing dat dit eiland, even gelijk dc voorige die wij gezien hadden, weleer door het uitbrecken van een onderaardsch vuur moet ontftaan zijn. Een Indiaan, die ons geleidde, wees ons van deezen berg-top verfcheidene ftreeken in de zee, daar, naar zijn zeggen, nog andere eilanden lagen, doch zij waren buiten het gezigt. Naar het Westen, zeide hij, ligt het eiland Mopeehah, en omtrent in het Zuid-westen een ander met naame Whennua-oura; hij voegde 'er bij dat zij flechts uit ronde, hier en daar met palmboomen bewasfene koraal-klippen heftenden, maar onbewoond waren, waarvan zij van hier zoo wel als van de andere eilanden flechts nu en dan bezogt wierden. Waarfchijnlijk zijn zij dezelfde , welke kapitein wallis ontdekte en die hij LordHowes en Scilly Eilanden genoemd heeft. In het vervolg ontmoeteden wij eenen Indiaan , die een zeer verftandig man fcheen te zijn ; deezen vroegen wij Wder andere welke eilanden 'er hier omftreeks lagen,

waar-

Sluiten