Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

zich , zonder Dwecpery en Bygeloof, overga ven om het Leven en de Leer van Christus manneIvk te volgen, volgends zyne grondwetten te lev'en in de waarheid en ftille liefde; het zy gy deeza

lieden moogt kennen of niet bet laatfte altyd

des-te beter! Laten wy voor Christus Leerlingen winnen, niet voor ons. Laten wy hem, en niet ons zeiven prediken. Liefde is de geest van het Christendom,geene gebruiken; een algemeene zuivere geest der waarheid, daar de waarheid gevonden word, geene enkele opftapeling van woorden, Christus zal by het laatfte oordeel niet naar Sekten vragen, niet naar den zoom des roks, en geleerde in het graf gebleven formulieren , maar naar eene zuivere kinderlyke hartsgefteldheid van den mensch , naar eene algemeene , zich zeiven onbekende menfchenïiefde. Het geen gy gedaan heit aan eenen van deeze minjlen; dat hebt gy aan mv ge* daan. Het geen gy niet gedaan hebt aan eenen der* zeiven , hebt gy my ook niet gedaan. O Vriend! wanneer wy flechts deeze eenige reden van Christus , flechts de eenige handelwyze van hem hadden, toen hy het kind in het midden ftelde, en het geen hy daar van zeide; konden wy dan den weg, om Christenen te zyn in zynen zin , in den geest zyner waarheid, ooit misfen? En gelyk deeze, zyn gewis alle zyne onderwyzingen, handelingen, zyn geheele leven. Goedheid pryst hy altyd aan, als de menfchelykfte, billykfte geregtigheid ; vergeving, toegevendheid, lydzaamheid, overwinning

van

Sluiten