Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^4 EY0ELOOV1GU

elders voorvielen; deeze waren allen van een ongelukkige voorbeduiding; by voorbeeld : wanneer een mensch, zonder 'er eene oorzaak van te weeten, zeer bedroefd werdt, verfchrikte, van zig zeiven viel; wanneer hy zig verbeelde dat hy ergens geroepen werdt; wanneer hem de voeten jeukten , de ooren ruischten , de tanden knarschten; wanneer hy eenig ruifchen ver van zich af meende te hooren; wanneer het fchot en de balken in de huizen kraakten; wanneer het vuur knapte; wanneer mende fchoenen verkeerd aantrok; wanneer men 's nachts een onverwagt fchynfel zag; wanneer'er een vreemde kat in huis floop, wanneer het zout- , olie- , of watervat over de tafel omgeftooten werdt; wanneer men onvoorziens zyn kleederen brande; of een muis zig liet zien, of aan de klee. deren geknaagd hadde; wanneer de fchoenriem by het toegespen brak; wanneer 'er een vreemde zwarte hond of kat in huis kwam loopen; wanneer een visch uiteet water in de hoogte fprong ; wanneer iemand een oude vrouw op zynen weg ontmoete ; wanneer een jonge vogel laag ,by

den

Sluiten