is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel vertaald, omschreeven en door aanmerkingen opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

INLEIDING

karakter, afgetrokken befchouwen; rukt hij die niet uit het fchilderij, maar wil hij ze op den voorgrond bezien; met een mbnschkkundig oog bezien, ftraks fchittert, de waarheid, tot naarvolging van 's Mans karakter , hem in het oog; dit is alles duidelijk: Maar eens genomen dat het gedrag, of gezegde, van dezen of genen, in de Bijbelgefchiedenis voorkomende, niet ftrookt met die gevoelens, welke wij ons van deugd en van waare grootheid vormen: wat dan? hoe dit te bezien? en welke leering kan men' dan daar uit trekken, als dat moeijelijk is om te vereffenen? Dat men zich dan toch hoede voor dat vooroordeel, het geen zo veel fchade aan den betrachtenden Godsdienst gedaan heeft „ De Man was een Bijbclheilige, „ derhalven moet alles in hem goed, naarvolgens waardig „ wezen ; de omftandigheden gelijk zijnde." Ik zou niet gaarne de verwoestende gevolgen van die vermetele ftelling willen opgeeven; van welke de geveinsdheid zich zo meesterlijk weet te bedienen. — Neen, liever verwonder ik mij over de Goddelijke wijsheid, die ons deze gebreken, in hun karakter, op eenen afffand doet zien; over het edele in hun beftaan, dat ons geduurig doet bepaalen bij het mcnfchelijkc, en den invloed van ons bijzonder temperament, en de zondige gefteldheid, welke helaas! ook in den Godvruchtigcn, nog tot zijn geheel behoort. Dan zien wij het best, dat de openbaaring niet voor Engelen maar voor menfehen gegeeven zij. Zó bezien zijnde kan het de reine deugd niet benadeelen, integendeel zij doet ons veel dieper doordenken, over den invloed der gebreken, om een karakter te mismaaken. Alle trekken die dan met die van een' vroomen onbegaanbaar zijn, ondieren

hem;