Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fto DE GRAAF VAN WALTRON,

A Gl STE T O O N E E L.

waltron winter,kroonenburg, plas.. de jager, een ordonnantie-sergeant.

de sergeant, tegen IFaltron.

Mynh eer! gy moet terftond komen by den OverfteLieutcnant.

waltron.

Ik kom.

NEGENDE T 0 0 N E E L.

waltron, winter, kroonenburg, plas, de jager; elz1ng, toetreedende, terwyl waltron tegen de overigen zegt:

Op de parade zien we elkaêr. Zo ah Waltron zich omkeert om heen te gaan, ziet hy Elzing en vervolgt:

Goeden morgen,

Mynheer!

elzing. Goeden morgen, Heeren! Tegen IFaltron. Het zyn twee man van uw Kompagnie, die van 't piquet deezen nacht zyn gaan deferteeren. waltron, in woede fchielyk heengaande. Dat 'er de duivel nsar de hel voer'!

winter, hem naroepende.

Kapitein Waltron! elzin g, hem ook naroepende. Hoor nog een enkel woord,..

Te-

Sluiten