Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a24 R E I Z Ë

De weiden, in welker midden wij waren, heb-' ben de afvallende fneeuwballen niet te vreezen, maar hooger heeft derzelver val ongelukken veroorzaakt. Op andere tijden hebben vlaagen van fneeuw, door de winden al draaiende opgeheven, voor enige oogenblikken herders, honden^ hutten en kudden bedolven.

Alle de wilde fchoonheden van deeze valei dee-; den mij wel begrijpen hoe dat verblijf bekoorlijkheden konde hebben in den zomer, maar hoe kan men in den winter, als de wegen gedopt zijn * dus van het menschlijk gedacht afgezonderd en in die nevelachtige vorst leeven! Mijne jonge vrien-din antwoordde mij op mijne vraagen daar om" trent, dat zij, toen zij van Bellinzone weder ge^ koomen was, daar zij den voorigen zomer op fchool was geweest, den winter had doorgebragt met fpinnen en met een goed getal hemden te maaken voor haaren grootvader, dat zij voor zig eene tabberd met bloemen geborduurd had, dat zij de helft van het kort begrip van de oorlogen van Italië van Guichardin en twee of drie deelen van de blijfpelen van Goldoni geleezen had.

Wij zeiden dit patriarchaal huisgezin met Weerzin vaarwel; ik zou mij wel langer in deszelfs gastvrij huis hebben willen ophouden. Wat was het aangenaam dat zuiver en ftil geluk en die herderlijke bezigheden te zien, na ftaats-orkaanen, rampenvan den oorlog en uitfpattingen van de tijrannij J

Een

Sluiten