Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 349 )

met dankzegging af, en verbond zig iden i4de Auguftus weeder op nieuw iaan zyn Zutpbenfe Gemeente met een ■jLeerreeden over i Theff: 3. V. 11 , l*i i'Van daar wierd hy op den 25^ Juny II771. hier beroepen , in plaatfe van

D°. Johannes Plantinus: tot zyn Losli making wierden gecommitteerd DD11. \ Wilhelmus van den Broek, Rudolph l Arend Ten Brink, en den Ouderling I Gysbert Jan Noordink, nam den 25fte

Auguftus van Zutphen Affcheid met 2 ' Theff 2. f. 16,17. en Capit: 3- t. I en wierd den 8"0 September alhier beI veftigt door zyn behuwt Broeder I>. [Rutgerus Schutte, met Pf: 92. f- 13»

16. en deed zyn Intreede den nde fidito met Eph: 6. $■ 19 > 2°> I heeft in Huwelyk Mejuffrouw Adriana \ Agnetha Hoogenbergb , en by haar in j leven een Dogter , genaamt Maria \ Agncs.

202.

Sluiten