is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken [...]. Gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataafschen volks, op den 22. augustus 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ie5 ;

Arrest en Citatie ef van Citatie alleen, zoo het arrest reeds is gedaan , moeten (volgends Formulier Nw. 43.) worden ingerigt tegen den Gearresteerden, om te antwoorden op des Arrestants eisch en conclufie , zoo tot bckragtiging van het arrest, als tot het bekomen der voldoening, levering, of anderszins, die: de Arrestant vermeent van den Gearresteerden te kunnen vorderen; En voords ook tegen den geenen , onder wien het Arrest gedaan is, om het zelve te geheugen en te gedoogen, als mede des noods onder Eede op te geven , of en wat hy van den Gearresteerden onder zich heeft.

Art. 148.

De Arresten worden te werk gelegd door een Gerechtsbode ef Exploictier, in arre ten op perfoonen door, des noods met adfiltentie vau Justitie-Dienaars,den Gearresteerden in het Civiel Gyzelbuis van de Rechtbank of van het Gerechtshof over u brengen; in arresten op onroerend goed, door Infinuatie aan den Eigenaar of Bewouner van het Pereeel, of, onbewoond zynde, by aanplakking op den Voorgevel, en daar en boven by Infinuatie ter Secretarie van de Plaats, alwaar het Prothocol van die goederen gehouden wordt; en in arresten op roerend goed , door infinuatie van een Acte of Appoinctement aan den geenen, onder wien 't arrest gefchiedt, des noods ook met inlogeering van Boden, of overbrengjnj van het gearresteerde op een andere verzekerd' plaats , mids daartoe in 't byzonder door der Rechter auclarifatie verleend zy.

Art. 149.

De Gerechtsbode levert aan den Gearres teerden by het doen van het arrest, of uiter lvk binnen vier-en-twintig uuren daar na Copie Acte van arrest, zoo daar toe voora geen auctorifatie verzogt is, of anders Copi van het Request om auctorifatie en van he Appoinctement daar op gtflagen.

G 5 Art. 10;

ianig een verzoek om dppoinctenent van Arrest en Citatie in te ■igten. '

§. 14R. Hoe

Ai resten worden te werk gelegd.

i

■ §. 149 Aan

■ den Gearres■> teerden Copie t ASle van ar- rest te levct ren. •