Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOF van GELDERLAND. $

gevend lick Jolden halden, Jo dat hie van hier niet nccken en mocht, van welken gerockt tyy ons nyet gemich verwonderen en konnen, want die cuntrary van dejen waïr is, Jo wy tinjen neue nyet anders en doen noch en bewijen dan alle doechden eer liejde ende vruntfcap ende hem nyet gevencklick en holden noch nyet gberne en holden Jolden, dan is wair dat vm hejdenwille wy totten bueje van gelre heb'en ende Jonderlingh tot onjen lieuen Neue ende Jynen lieuen kinderen hebben onjen neue vitijs gebeden , dat hy ons to lieue Jynen vader in onjen handen Jlellen will, wy heh'ien oen toe gejacht Joe to bejorgen tot eren oirber ind projyt Jyns Jynen kynderen lande luyde ind onderjaten gemeenlick , dat hy dair tot gheenen dagen lajt af hebben en Jall,

jnd wil/en dat foe Jch.hlen , ind vttegen , dat

wy nyet en twyvelen , dat onje neue jnd Jyne onderjaten ons groitelick dancken Jullen. Dit verkundigen wy v omb alles bejlen willy op dat gy die gelegenhcit dairaff v» ten moigt, jnd voïrtan Julckdanich logentalich gerucht nyet geheven, jnd gy oick hyromb nyet tomyn onjen neue vur uwen here halden ind oen doen ind bewyjen as gueden onderjatên oeren here Jchuldich Jyn to doen. Dair Juldy ons dencklick ind liejde aen doen. Guede vrunde. Onje here Got Jy met v. Gejchreuen jn onjen Jlaete Hesdyn op ten xxviijl'* dacb in decembri.

[get.] Charles. A 3

Sluiten