is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der algemeene geschiedenis van de agtste tot de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446 Hedendaagsche les vie

hij tegen Soliman zondt, en enkel verweerenderwijze handelden, teugelden dc onftuimigheid der Turken. Hij paaide de Protestanten met beloften, delde Doria tegen Barbarosfa, deedt Hendrik met een magtig leger in Frankrijk komen, en rukte zelf met een heir in Champagne. Hendrik nam Boulogne; Karei, na zich meester te hebben gemaakt van Sc. Dizier, trok voorvvaards tot aan Soisfons, waarop de Parijzenaren de hoofdftad van 't rijk bij ganfche benden verlieten. Het ontwerp, door den keizer gefmeed om Frankrijk te veroveren, ftond op het punt van gelukkig uittevallen, toen 'er een misverdand onder de bondgenoten ontftond, 't welk dat rijk behielt. Francois maakte zich deze onè'enigheid ten nutte en nam den vrede aan van Crepi, onder de voorwaarden, welke Karei van hem vorderde. Francois den oorlog moede en afgemat door de menigte nukken der fortuin zogt troost in de fraije konsten, en eindigde zijnen wereldfchen loop in 't midden derzelven. — Frankrijk, het welk aan hem de herdelling van geleerdheid 'en fmaak verfchuldigt is, heeft Francois geplaatst in den rang zijner grootfte koningen, en hem alle zijne gebreken vergeven, uit hoofde van het kostelijk gefchenk, 't welk het van dien vorst ontving; doch daar de onpartijdige gefchiedfchrijver eensgezind met 's konings bewonderaren hem het recht laat wedervaren wegens zijne zucht voor de konsten en wetenfehappen, wegens zijne

dap-