is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 95

Meerder zwaarigheden ontmoette het ' I. Parlement by een gefchil met den grooten tydperk. Koninglyken Raad over deszelfs gezag. En met den Niet tegengaande de Koning zich in dit |f^«" üuk tegen het Parlement verklaarde, had k °" Kaacj. hetzelve echter moeds genoeg , qm een • befiuit bekend te maaken , volgens het welk de Luitenant-Generaal der Politie by lyfftraffe verbieden moest, eenige akten , in den grooten Raad opgefteld , aan te plakken of af te kondigen.

De oorlog, reeds in het jaar 1755 tus- 1755. fchen Frankryk en Engeland uitgeborften , Den ifte kon de rust van Spanje en Portugal toen van siagtnog niet ftooren. Doch Portugal, en maa^<L wel meest de Hoofdftad , werd in hetzelf- viarg in de jaar door een fchrj!:kelyk natuur-ver- Lisfabon fchynfel deerlyk geteisterd. Op het feest en andere van Allerheiligen ontftond des morgens te pr°ftuse,e\ negen uur te Lisfabon een ijsfelyke aard- p aat" beving. In tien minuuten tyds waren de grootfte kerken en de aanzienelykfte gebouwen in eenen puinhoop veranderd. Terfiond by den eerlten fchok viel' de Cafa Santa , het huis der Inquifitie, in. Pletzelfdê lot trof het Koninglyk Paleis. t By geluk was de Koninglyke Familie juist te Belem. De Spaanfche Gezant, Graaf van perelada , werd , toen hy zich redden wilde, onder de poort van zyn paleis verpletterd. Het prachtig vergaderhuis der jefuïten verlloeg alle de leden , die 'erin waren. Ieder, die kon, nam de wyk naar het ruime veld, menigeen half naakt en zonder levensmiddelen.

•Want