Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xx\q_ INLEIDING.

ne partijen, de Roomschgezinden, van de gevoeligfle zijde aantasteden, hebben deze, zich daar tegen pogende te verdedigen , insgelijks deze Gefchiedenisfen te hulp genomen, maar zich door part i;; drtcfilcwrjbv n de waarheid laten aftrekken, hoewel nic-t i teftantfche Kerk-Gefchiedfchrijvera niel in alles, v*a <leze befchuldiging van partijfchap, kan vrij plijtcn — Bij dit alles, het welk het voor den beft baai d eer Gefchiedenisfen moeilijk maakt, dewaathdd u ntrii kken, komt nog dit, dat deze Gefchiedenis, als dc Kerk en den Godsdienst betreffend;- , gehete hnfo ring verfpreidt, waardoor het vriië oordeel

gebeurenisfen niet zelden belemmerd wordt.

De Gefchiedfchrijver zelve, die onderneemt, deze Gefchiedenisfen te boek te Hellen, kan zich moeilijk , ook zelfs met het beste hart, van eenige partijdige genegenheid wachten. Hij is toch, een belijder van den Christen Godsdienst zijnde, deze of gene gezindte der Christenen meer dan andere toegedaan , en hoe ligt kunnen zijne genegenheden voor dezelve invloed hebben , op zijne verhalen van gebeurenisfen, en hem ter zijde afleiden.

Evenwel, het is niet onmogelijk , met alle deze moeilijkheden, de waarheid in de Kerk-Gefchiedenisfen op het fpoor te volgen, cn haar te achterhalen. Men heeft toch echte gedenkflukken, handelingen van Kerkvergaderingen , fchriftcn van Kerklecraarcn enz. uit welke men dikwijls de waarheid, hoe zeer anders, door partijzucht, bedekt en omhuld, in het licht kan brengen, maar, de Gefchiedfchrijver, zal hij dit grote einde bereiken, moet, bij een oordeelkundig verftand,

Sluiten