is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrouw naar de waereld, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 69 Mil bac h.

Vertoorn u niet te zeer. Hoogwoud.

Kent

hy u... of kent gy malkandren ?

Milbach. Hy heet van Randolf.

Hoogwoud.

Van Randolf! hy is een flechte Kaerel, een beurzenfnyder onder andren.

MlLL'a c h.

Wat zegt ge ? hoe weet gy dat ?

Hoogwoud.

Gaat zy om met zulk een Canalie! foei!'t is al te gemeen. Hoe komt ze daartoe ?

Milbach. Betoom uw gramfchap; zy is al te hevig, kom; gaan wy t'faamen heen. Men mogt ons hier overvallen.

Hoogwoud.

Gy hebtgelyk; en dat was met goed: daar moeten wy voor waaken. Wacht maar, asfurante Schobben! wacht maar: Hoogwoud zal u verleeren valfche wisfels te maaken.

Einde des derden Bedryfs.

F

VIER-