Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STARRENKENNIS.

ó iVfnemofijnes kroost * verheven Poë'zije! Gij voert niet flechts op 't hart den ftaf der heerfchappjjëj Maar, daar gij 't werktuig der verbeelding {lijft en fpants Verfterkt gij ons 't befef van 't oefengradg verftand* Gij, ö vermogendfte van 's levens Leermeestresfen.j Die namen, daden, kunst —; natuur — en zedenlesferi Als met een' ijzren grif in 't weeke brein graveert, En niet verduistren laat wat ge eenmaal hebt geleerd! I Gij, Dichtkunst! 'k roep u aan. Leer gij de ontelbre ftarren [Des Hemels, aan mijn' geest vergaadren en ontwarren; Hun beelden nagaan, en den dubblen Hemelboog 'Afdrukken in 't geheuge! erkennen met het oog! :Gedaante, richting, ftand, van elk gèftarnte fchëtfénj iln woorden vatten, en in 't denkvermogen etfen! iRoom door uw klanken, uw welluidendheid * en raaat * t*t Vereeld begrip te hulp, dat alles glippen laat i

A a lü

Sluiten