Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

® EN N I E Ü LIED, .

"JVaa een Jonge Dogter, wélke door haar Ouders is in een Klooster gedaan.

Op een Aangenaame Wvs»

i J[et zal myn van rayn leven dagen

niet vergeten, Dat myn Moeder St- Anne Marie,

'Komt wilt 'er u aankleeden, En gaat 'er eens met myn, Dan zal Je zien 't fchoonfte van de

"Waereld, En die 't opzicht van 't Kleoster heeft, Die zo veel Gfraties aan Nonnetjes geeft. 2

Zo dra als ik in 't klooster ben gekeomen,

Zette zy myn een doekje op myn hooft, De nonnetjes zeide zy hadde nooit geloofd,

Dat myn dat doekje zo wel zoude lyken Nu zit ik hier en flaap alleen, :gelyk een arm Nonnetje, in een droef geween.

3

Ik plegt eertyds te gaan uitwandelen, Want werk dat en zogt ik niet, Maar ach helaas ik dogt om geen verdriet,

Dat zy my zo zoude handelen, Gelyk als zy nu met my hebben gedaan, Alle myne vreugde zyn haast vergaan. 4

Appele Chinaas Noten en druiven, Bragterj zy myn in overvloed, "t "was maar om myn geld en om myn goed,

Daar zy dj Meisjes mee weeten tekry-

geru

Nu zit ik hier och arme Floor, By al de vroavre Nonnetjes op't«hoor»

* V N

Nu moet ik zitten poppetjes te maaken lk had veel liever een levendige pop, want al myn zinneo diefpèelen daarop, "hoe zal ik daar 't beste aan geraaken, Nu zit ik hier vol droefheid en geween, gelyk een arm Nonnetj en flaap alleen.

4

's Avonds moet ik myn hoofd neerleggen ,

Zonder eens te kusfen een'jonkman, t Is tegen myneii zin en teg^n myne dank,

Maar ag wat zal ik 'ér tegen zeggen, Nu zit ik hieral tot myn droevig kruys-, Gelyk als al de boaven ia 'c gevan' gen huis.

Had ik voor al myn geld maar eene

man genoomen, Al was 'c maar,een gemeen foldaat, die daar in 't leger voert de Venus fta3t, dan had ik ook by vrouwtjes mogen

komen,

krygen wy das eens flaagen van ons min ' wy hebben daat by nagt ook weer d« vreugde van.

8

Nu wil ik aan de jonkheid een exempel geven,

van myn droevig ODgeluk,

Ik zeg uw dochters eens en vooral,

dat gy uw in geen klooster gaat begeeven,

Neem maar veel liever een frisle jon6e held,

4fon worjemet 't poppemaaken niet ge» kweld.

B E.

Sluiten