Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Een Nieuw Lied.

'-Op een Aangename Vois ■

■gr *B -bilanders vol van moet, |—| Waagt nu je vlees en bloet, JL 3L Al voor ons Nederlanden, Den dog komt ons aan rande, Hollanders vol van moet, Voor hoüantvlees en bloet,

O.

Zeyl moedig van de ree, En toont eens op de Zee, Dat wy zijn Battavieren, Die haar nooijt laat vernielen, Al van een Engelsman*, Maar zegt daar vris op an. 3«

Ons wakkere 'Leeuw leyt nog, Te loere op den dog, Hy laat hem zo niet zulle, Maer zegt gy zal nog fmuilen, Want onze Leeuw zyn poot, Knypt u gemakkeiyk dood.

4.

Ons Kappitëyn ■ rojaal, ..Vreeft nog g«en nog teil,

■R/la* <5^Via^nf» (TÜ11WSIS VOSClg»

Een .Nieuw L»ied.

G

elyk de Schoone bloempies fcwyne Wanneer, zy zien de Zon verdane Zoo" ben ik ook in een droevige ftaat, Wanneer myn minnaar van mygaat, Wanneer /

Myn ziel verrukt en opgetooge Verkwikt zig in myn minnaars ogen, Hy welk een trouwheit myn geviel, Geen voedfel aan myi teder ziel, Geen-voedfel ...

Myn min is trouw en zonder vlekse, Gy kunt myn ziel tot min verwekk-e, ' Elk een kusü dat umont mytt'geeft, Een onbekende zoethyd heeft, Een onbekende..

Myn damon agt myn twede leven Wilt u met myn in min begeven,

U mond te drukke met myn mond, U mond -

Gy zyt myn welluft en verlange Ik tragt u in myn arm te ontvange Komt haaftig hetwaart* zo.gy kunt, Myn min geen'lange uytftel, Myn min...

Zo langdeZon zal aan de hemel draye .Zo lang de zoele wint zal waye, Zo lang zal ik de u:ve zyn, En.gy voor altoos btyven myn, En gy voor.

'Weeft maar getrouw myn uytvérkore Wy zyn voor malkaar geboore, Niets- hindert ons geen druk nog pya Gy zult altoos myn liefften zyn, Gy zult altoos...

Maer wage vol van moet, Voor hollant vlees en bloet. 5-

Matroofies heel briljant, ;Zoo goet als in ons Lant, Die voor -een hant ducste, Hun kop wel durve late, Ook ree al aan Scheepsboorts Als men ooyt fiet of hoort. 6.

'Mankeert hieriielde -moet, Nog gants geen geld of goet, Wy zal zo lang niet fpiingen, Wy .zulle hem wel dwingen, 'Met muylbant Ziffezant, Gemaakt al in hoilant.

7-

Maer dog ik raadje ten beft, JVlyft liever in u netl, Eer gy raekt kwyt u tande, Dan legt gy heel tr.t fchande, Want met zyn fturke poot, Knvpt hy u-genukkelyk dood. E Y N D E.

Sluiten