Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

é\en op den düitfcheh Herman of Armlmut toepasfen , niet onduidelyk fchijnen over een te koomen ; want dat men hier meêr aan den Hermes der Grieken of den Horus der Egyptenaaren, dan aan den Arminius der' Duitfchen te denken .hebbe, zal ons ligt vallen te befluiten , wanneer wij den Gefchiedfchrijver Tacitus een weinig laager dan de boven aangehaalde plaats weder, volgens de ónnaavolgbaare vertaaling van den Heritcller der Nederduitfche Letterkunde, den alombeiroemden Drost Hooft , hooren zeggen: „ Eert „ deel der Sueven offert ook aan Ifis"; nu, de Sueven warenGermanifche Volken; w&slftsbii hen bekend, dan konde ook de Egyptifché Horus en Griekfche Hermes bij hen niet onbekend zijn.

En wijl het beeld van Mercurius wel eeni het zwaard, waar medeHij denhonderd oogigeri Argus verflagen hadt , in de hand droeg ^ waapende zy ook hunnen God Irménfeul met een zwaard, maakende van den vleugelhoed eert Helm, en noemende hem mét een OudDuitsch woord Wodan of winst aanbrenger, vierende hem inzonderheid te midden van de week, welke middendag zij dan ook , wodansdag Of winstdag heeteden, dat nu in woensdag veranderd is; endeezeafgodilche Jlfm'tfmwdienst heett zelfs nog tot het aapbreeken van dé C 3 £hn*

Sluiten