is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ ( AS )

dus heeft rnen ook'aan den anderen kant dierlijke Planten.

Het Rijk der Delfftoffen bevat die zelfftandigheden, welke onderaardfche, delfbaare of Metaalachtige genoemd worden, en zijn de zulke, welke groeijen, zonder eenig leven of eenig vogt in bijzondere vaten omtevoeren — geplaatst in den fchoot der aarde, en zeer zeiden elders.

Eene goede analogie en naauwkeurige waarneemingen, overtuigen ons, dat, even gelijk andere ligchaamen beginnen, voordgroeijen èn weder afneemen, dus ook de Delfftoffen, de Aarden, Steenen en Mineraalen uit eenig Toort van vloeibaare ftoffe hunnen oorfprong erlangen, toeneemen en weder door deze of gene oorzaak, van een gefcheiden en ontwikkeld worden.

Kelen, kwartfen, kalken en foortgelijke Delf(toffen draagen immers van deze waarheid kenmerken, waarvan daan anders de vreemde, fomtijds dierlijke,fomtijds plantaartige zelfftandigheden, die dikwils in 't midden eenes barden fteens gevonden worden? — Dit zelfde toonen ons de verfteeningeu, omkorftingen, — wij zwijgen van de kernachtige en zandige laagen van aarde, welke gedeeltelijk tot de fleeneii, gedeeltelijk tot de aarden kunnen gebragt worden.

Dat deze DeWïloffen weder aangroeijen ,

blijkt