Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üVér psalm CXLV. r'3, 19delen- maar tt:an wy de middelen wel ter band, die 'er noa zy,, om het Vaderland te redden? En evenwel zonder de midden moeten wygeene verbooring met grond verwanten. - Jn de dagen onzer Vaderen was het een foreekwoord by hunne vyaaden geworden : & Geuzen hebben dag gehouden, laat om op onze hoede zyn. En doorgaands zag men op deeze Bededagen de ge. lukkige gevolgen; waaröm? - Onze dappere \ oorvaders,door het gebed gefterkt, in God gemoedigd llreden ais onvertzaagde helden, en waren gewoon inde mogendheden van God de Vaandelente verheffen, en kloekedaadente doen!

Onder de middelen, die ons L*nd behouden kunnen onder Gods zegen, al was niet alleen de Duitfche Keizer, maar al waren, gelyk in de voorgaande Eeuw, meer magtige Vortten te gelyk tegen ons in optogt, isvoorëerft: Eendragt en

Eensgezindheid. O Nederlanders 1 Een,

dragt zal u behouden, onder Gods zegen! 1 weedragt zal u te grond doen gaan, al vermenigvuldigt gy de Bid uuren. Ik bezweer u, by al wat dierbaar is, Beminnaars van Vaderland en Vryheid, bewaart de eendragt; Sluit de handen vaft in één: Verbandt alle eigenbelang, byoogmerken, jaloezy, kwaade verdenkingen. Het is nuPeentyd, elkander om byzondere veetete haaU ten,

Sluiten