Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 CHARACTER - SCHETS

.fchelijk character, waar van de befchaving en beperking aan den opvoeder meerder zorge en moeite kost, ^als dit, dewijl bij genoodzaakt is met de natuur zelve te kampen , en aan den anderen kant de vrijheidsgeest van het kind zeiven zekerlijk niet geheel moet worden uitgedoofd. 'Er wordt eene veelheid van ondervinding, en een niet gemeen doorzicht, vereischt, 'om hier in den juiften middenweg te vinden, en de 'eigenzinnigheid der jeugd zoodanig te leiden, dat zij noch te weinig, noch te zeer bepaald worde. In het eerfte geval zoude de jongen en het meisjen bi} vervolg eene onteerende last der menfchelijke maatfchappij, een zeer kwaadluimig, koppig, ongeregeld fchepzel worden, op het laatst zouden zij Hechts ellendige marionetten, en mededogen swaardige ftaavenr zonder zelfs-vermogen en zelfs-wil, blijven, of ook met des te grooter gevaar voor zig en anderen hunne ketenen naderhand verbreeken. Met opzigt tot het eerfte worden ongetwijffeld zeer groote gebreken in de opvoeding der Vrouwen begaan. Men ftaat ia het begrip , dat.de meisjens, uit hoofde van haar teederes en fijner geftel, meer behooren te worden ontzien, en omtrent dezelven meerder toegevendheid gebruikt, dan omtrent de jongens, waarom zij dan ook doorgaans minder, dan de laatstgemelde , getuchtigd worden. Haar verlokkend, zacht en teeder wezen, haare natuurlijke apedaartigheid en eenvoudige fchranderheid heeft het weeke hart der ouderen te veel bedorven, dan dat men niet zelfs die gebreken zoude over 't hoofd zien, die op de verkeerdheid van het vrouwelijk charafter eenen zoogrootcn invloed hebben, en het gevoel van waarheid in deszelfs eerfte opkomen onderdrukken. Men is met deeze toegevendheid nog niet te vreden ,

men

Sluiten