Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. St

Doch de meening is hier zeer duidelijk van een gelaat, het welk door ziekte , ellende en kwijning misvormd en onkenbaar wordt.

X V.

ys. 2. Eigenlijk: Zal etn wijze winderige wetenfckap antwoorden , en zijnen buik gevuld hebben met den oostenwind? Het is bekend, dat de oostewind in veele ftreeken van Afie bij den heeten zomertijd waaiende , dikwijls zeer fchadelijk en vergiftig is. En dus fchijnt Eliphaz niét alleen de opgeblazenheid , maar ook de fchadelijkheid van Jobs redenen te willen betwisten.

ys. 4. Den dienst, die hem toekomt verzwakt gij. Eigenlijk : Gij verzwakt (of vermindert) de verootmoediging voor Gods aangezicht. H. A. S. Verg. het aanhangfel.

vs. 5. Het eerfte lid' kan met eenige verandering der puncten ook vertaald worden : Uw mond wordt gemeenzaam met uw misdrijf. Doch ik volg liever de gewoone lezing in [ D 2 ] den

Sluiten