Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

07)

•taamlijk goede afbeelding van bij Hamer, (V) die het van twee verfcheiden gezigtspunten heeft getekend. Naa dien tijd is 'er nog, aan de Zuid' west-zijde, een groote, vaste, gemetselde Batterij, in het jaar 1778, onder het bevel van den nu overleeden waardigen Gouverneur, Majoor Hemfen, bij gekomen. Deze is met a vier-en twintig ponders, twee 18- en verfcheide is en 6 ponders heel ftaatelijk beplant, waarmede wij «les noods in ftaat zijn, om de nabij ons gelegen Hollandfche en Engelfche Forten te begroeten. Buiten, na de Noordoost-zijde, heeft men mede een lang, fteenen gebouw opgetrokken, 't welk, eerst beftemd was tot eene Kerk, maar nu in een Magazijn veranderd is. Het Kasteel heeft, daar het op zijn hoogst is, 4 verdiepingen, 't welk, in geval van' eene belegering door Europeërs» van zeer nadeelige gevolgen konde zijn.

Zo aangenaam als het gezigt is, welk het Fort, zo wel van de Zee- als Land-zijde, op eenigen «fftand heeft, zo weinig gemak is 'er van binnen: niet alleen dat de kamers voor de hoogere bedienden zeer naauw zijn, maar ze zijn ook zo laag van verdieping, dat 'er een volwasfen man pas overeind in ftaan kan. Waarbij nog komt,

dat

O) l. f. romers Nachriclvten von dgr Kiifl* •Guinea. Aus dem Duanifchen, 1769.

8

Sluiten