Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zang, srl 3, Doorzoek veelmeer waaruit het alles vloeit ? „ Waardoor uw ziel bedroeftwordt,en vermocitj }\ Hier is de bron: Gy zyt van God geweken, j, En oog^t de vrugt van haatlyke gebreken, j. Zo gy,ö mensch,niet wierdt]misleidt doorfchyn. Ook op deze Aard zoudt gy gelukkig zyn,

„ Is 't wonder dat u 't waar Geluk ontvliedt, Daar gy u door 't zielknagende verdriet. Door bleeke- zorg, lafhartig Iaat vervoeren ? ,V Door boozenyd, door wellust laat ontroeren? „ Daar gy die drift, die als een dwingland woedt, „ Het offer zwaait, én fchandlyk hulde doet ?

„ Ontketen u, vcragt hunn' dwinglandy;

,, Vertrap hunn' wet; hervat uw' moed; wees vryï 5, Denk tot wat rang gy hier reeds zyt verheven. . „; Hy laat zich door zyn- drift de .wét niet geeyen

„ Die voorde dcugcf zichongevcinstverklaart jj ',, D/e wandelt aan zyn groote roeping tf±»T.

Sluiten