is toegevoegd aan uw favorieten.

Economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEDINDACSLISB, 171

't Is een nederig vertrouwen

Dat zyn heil van Hem verwagt; 3t Is zich ernstig te bevelen

Zyner wysheid, liefde en magt. Wat is nu het fchuld belyden?

Is het droevig zien en naar? Is 't wanhoopig handenwringen?

Is het wild en woest misbaar?

Is het met geweld uitfchreeuwsn,

Dat wy fnoode zondaars zyn? Is het geestlyk oproer maken

Onder waare vroomheids fchyn? Laat hier uwe reden fpreeken:

Oordeelt wat men denken moet:. Gy zult ongetwyfFelt zeggen,

Dit gedrag is wys noch goed.

Inder-