is toegevoegd aan uw favorieten.

Economische liedjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 E D E N D A G S L?I E »* 173

Heeft één Volk zich t' zaam vergaadert,

Om zyn fchuld en zyn berouw In het openbaar te toonen,

In één openbaar gebouw: Dan verfchynt het daar als zondig,

En belydt dit in 't gemeen; Maar elk regt boetvaardig zondaar

Meldt zyn fchuld aan God alléén, i

Wat is om vergeeving fmeeken?

God bezweeren by zyn woord, By zyn Zoon, by zyn' belofte,

Dat hy ons gebed verhoort? 'k Weet dat zulks, ter goedertrouwe,

Zeer welmeenend word gedaan; Maar, vergeeft my dit, myn vrinden,

't Staat my in 't geheel niet aan.

Hy,