is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( LP* )

3, invloed op de onderfcheide Leeden in de Steeden „ en Provinciën, als door de drogreedenen van

„ den , hoe overvloeijende dezelve ook

j, by die geleegentheid daarmeedc geweeft is."

Nog eens, dit zy genoeg om aan onze Patriottijche Nouvelliften en Blauwboekjes fchryvers te bewyzen, dat ons niets gemakkelyker zoude vallen, als om uit die zelfde Bronnen, waaruit zy zoo veel verbitterende artikels overneemen, hun even zoo onaangenaame pasfages toe te dienen. Dan in hoop dat zy, by de aanftaande vergadering van liet'Parlement, de Aanfpraken van de Leeden van de voor en tegen party, in hunne volle lengte zullen overbrengen, of evenreedig verkorten, ten einde de Natie van de waare gevoelens van beide partyen onderrigt mag werden, zullen wy voor het tegenwoordige het hierby laaten beruftcn.

E.

De Poft van den Needer-Rhyn, ik wil zeggen

de Politique Hollandais neen tog de Poft

van den Needer-Rhyn (fo echter ons geheugen ons geen poets en fpeelt, want wy hebben beyde blaadjens reeds gebruikt) befchuldigt ons van t=

wee-