is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 224 )

eens gétoont hebben, dat het haaf ofh niets anders, als de ondergang van ons Gemeene-Beft, of ten minften om deszelfs flaat'fche onderwerping aan hunne Voorfchriften, te doen is (*). Inderdaad, om eenige van de bekendfte op te noemen, weet men niet dat de zoogenaamde Leitres Hollandoifes, waarmeede deeze Bfandftigters begonnen hebben, het werk is van een verloope Franfchman , Derival genaamd, die ter bekoming van zyne gebrekkige en verdraaide informatien een reguliere briefwisteling hield met een bekende Ex-jcfuit tot dat einde in den Haag refideerende? — Dat de Brief van een zoogenaamd goed Patriot , welk eerft in 't Franfch is verfcheenen, en ook 't eerft onze Kooplieden mislyd heeft, door deeze Ex-jefuit zelfs ÏS gefchreëven ? — Dat de daar op gevolgde Co«Jideratiofis d'un Ciloyen d'Amjlirdam, niet van een Amfterdammcr, maar van dezelfde hand zyn? — E-n eyndélyk, om 'er geen meer op te noemen, dat de by eenige weinige zoo gegouteerde Po/itique Hollandois , meede door een bekende Franfchman gefchreven word, die in vertrouwde Correspondentie met die zelfde Ex-jefuit is , en onder zyn

op-

( « ) Men gelieve raaar te ifenken aan de wyze op welke onrf thans reet» vyf millioenen werden afgeperst ; daar wy zelfs genootza kt zyn tot ons eigen gerief geld te negotieeren 5 èn daar al meéde eente der voornaamfte corzaaken van de be* fcronipe Staat onzer Admiraliteiten fpruit uit de gebrikiga fnrsisfementen van de Provinciën , op de gecontesteerde Petitiea V9»r de aaaXen van de Zee (aan», v. B. O. P.>