is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4i8 )

pochondre was, het eerfte boek dat my voor de hand kwam , gekreegen om my te amufeeren. Het waren de Brieven van Lord Orrery aan zyn Zoon, ©ver de werken van Swift, Het zelve van 'c begin af aan geleezen tot den VIII. brief, en daar de volgende pasfage gevonden:

„ In een politiek Traelaatjen in het jaar 170S ,, uitgegeven , befchryfe onze Deken den ftaat „ van Holland zoo beknopt, dat ik niet nalaten „ kan zyne woorden voor u af ce fchryven: „ Hei. „ is eene Republiek, zegt hy, door eene desperate „ poging, in een desper aten ftaat, fchielyk opges, komen: en niet met ryp «verleg en nadenken tot 5) een regelmatig fistema gebracht en gevormd, niaar . „ haastig zaamgefteld onder den drang van omnidde}> lyke benodigheden: niet gefchikt om van langen „ duur te zyn, en enkel tot nog toe by geluk ftaan y, blyvende midden tusfchen twistende nabuur en, die „ *t over hare verdeeling nog niet onder eikanderen,

kunnen eens worden" C*)

„ Het

(*) The Dutch are a Ceinmonwcaï'ib founded on a fudden, by a desperate at tempt i* a desperate cnnditiun: nat formed or digested into a regular Jyfteni by w.ature theugbt & reafin > but buddledup ander tbe presfure of fnd~ den exigencies; calculatcd for no tong d'uration, (s1 bi' therto fubftsting by accident in tbe midst of contending powers, ivbo cannot yet agree abcut Ibaring it amangst tbetn. S. Lord ühreet's Renwrks <:n the life & Wriüngs of Dr. Swift. Letter VILI p. 61.