Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

Hoe voelt gij uw borst verhitten ,

Welk een vuur bezielt uw geest; Als gij 't noodlot van de Wïtten

In onwraakbre Schriften leest; Barneveli, 'sLands trouwften Vader,

Bukken ziet voor 't gruuwzaamst lot; Valsch betigten als Verrader,

Sneuvlcn op het Hoffchavot.

Dan, dan zwaert ge Uw ftijjilamea*

Uw Capetlens, Beimaas, voor 't Woest geweld van Moordenaaren,

Op van Nispens glorijfpoor, Dat hun immer dreigt, te dekken ;

Eer, met onverfchrokken moed, Dan hun 't woên ten prooi zien ftrekken,

Zelfs te fmooren in Uw bloed.

C a 'tVon-

Sluiten